Close
RSS

Média hozzászólások '2007' 'október'

Forrás: Katolikus.hu, Cím: szemle hí­rek, vélemények az egyházakról a magyar sajtóban- 2007. október 30.

Megjelent Kahler Frigyes III/III-as Történelmi Olvasókönyv cí­mű könyve. Az ismert jogtudós elmondta: a könyv egy sorozat első kötete, amely a vallásszabadság és az emberi jogok helyzetét tárgyalja a hatvanas évek Magyarországán, a kádári diktatúrában. Kahler hangsúlyozta: bár az alkotmány biztosí­totta a vallásszabadságot, létezett az a párthatározatokon nyugvó normarendszer, amely teljesen szétzúzta ezt, és amelynek alapján üldözték azokat, akik komolyan vették ezt a jogukat. A gyűjtemény dokumentumai igazolják, hogy az egyház szervezeteibe, a papság köreibe ""téglákat"" épí­tettek be, akik hihetetlen emberi tragédiákat okoztak. A kötetet a Kairosz Kiadó jelentette meg.

Címkék :  Katolikus.hu
Forrás: Evangélikus Élet, Szerző: GaZsu, Cím: Hit és közélet- 2007. október 18.

Hit és közélet Kötetbe szerkesztett interjú Balog Zoltánnal Miért hiszek? címmel indította útjára három évvel ezelõtt a Kairosz Kiadó egyik, az olvasók körében mind nagyobb népszerûségnek örvendõ könyvsorozatát, amelyben neves közéleti személyiségekkel, tudósokkal, mûvészekkel készült interjúkötetek jelennek meg. A sorozat Mélység és magasság címet viselõ legújabb darabját, amelyben Balog Zoltán országgyûlési képviselõvel beszélget Halász Zsuzsa újságíró, december 20-án mutatták be Budapesten, az érdeklõdõkkel zsúfolásig telt Hold utcai református templomban. A könyvet dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Orbán Viktor, a Fidesz elnöke méltatta. A friss kötet – református lelkészi szolgálatát parlamenti képviselõként szüneteltetõ – interjúalanyát olvasóink mostanság az Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnökeként ismerhetik. Az eredeti – rendhagyó – forgatókönyv szerint a könyv méltatásának apropójából dr. Szabó István püspöknek elsõsorban a közéletrõl, a politikus Orbán Viktornak pedig a hitrõl kellett volna értekeznie, ám miként a másodjára szóló pártelnök megjegyezte, láthatóan „egyikünk sem tudott kibújni a bõrébõl”. Hogyan is mutatták be õk Balog Zoltánt? Szabó István egykönyvû emberként állította a hallgatóság elé; azaz olyasvalakiként, akinek egy igaz könyve van, a Biblia. Az is elmondható róla – hangsúlyozta –, hogy „nemcsak szóval tartani tud, de szót érteni is”. Ugyanakkor a hit és a közélet, a lelkészi és a politikusi hivatás összefüggéseire utalva a püspök azt is kiemelte, hogy „a hívõ számára – még ha fontos is – mindig gyanús a politikus, a politikus számára pedig – még ha gyanús is – mindig fontos a hívõ”. A hit kegyelmi ajándékáról szólva Orbán Viktor elmondotta, hogy a keresztény életbe vagy beleszületünk, vagy utat vágunk hozzá. Balog Zoltán „különlegessége”, hogy õ beleszületett, és utat is vágott hozzá, hiszen a teológiai stúdiumok megkezdése elõtt tett egy „kitérõt”: a Diósgyõri Gépgyárban dolgozott egy évig betanított esztergályosként. Végül azonban lelkész és politikus lett, hiszen „ami elrendeltetett, annak mindenképp meg kell történnie” – hangsúlyozta a Fidesz református elnöke. Orbán Viktor kiemelte továbbá: az, hogy a polgári oldalon hangsúlyosan – ha nem is kizárólagosan – megjelent a keresztyén értékrend, tekintélyes részben Balog Zoltánnak köszönhetõ. Balog Zoltán azzá válhatott, aminek rendeltetett, ezért szabad ember. És szabad azért is, mert életében létezik egy olyan kötelék, amely nem gátolja, hanem erõt ad számára: az Istenhez tartozás köteléke.

Címkék :  Evangélikus Élet