Close
RSS

Média hozzászólások '2016' 'február'

Bogár László - Hol vagyon a vagyon?- 2016. február 18.

BogarLaszlo4.jpg

Bogár László - Hol vagyon a vagyon? című könyvének bemutatója a Polgárok Háza dísztermében volt Február negyedikén

A könyv a Kairosz Kiadó "...és mégis élünk" sorozatának 21. kötete.

borító.jpeg

A szerző, Bogár László közgazdász végkövetkeztetése szerint az „ember” nevű élőlény földi létének kritikus pontjához érkezett. Vagy képes végre szembesülni azzal, hogy mit művel, és változtat önpusztító létmódján, vagy az emberiség jelen életformájában megszűnik létezni.

A program házigazdája és beszélgetőtárs: Pásztor Zoltán, a közmédia vezető szerkesztője.

A bemutatót követően Koczor Kálmán balatonfelvidéki borász meghívja Önöket egy pohár jó borra.

A bemutatóról a fotókat itt tekinthetik meg.

A fotókat és a felvételt Sigmond Bertalan készítette.Ki hozta létre az Iszlám Államot? Kik szervezhetik a bevándoroltatást? Mennyi loptak ki Magyarországról az elmúlt 30 évben? Bogár László könyvbemutatóján jártunk, ahol szépszámú közönséget és ápolatlan, alkoholszagú balliberális firkászokat láttunk, akik évek óta sikertelenül próbálják kiforgatni a közgazdász, egyetemi oktató és publicista gondolatait.

Nyolcadik kerület, Visi utca, Polgárok háza, ez a helyszíne Bogár László „Hol vagyon a vagyon” című új kötete bemutatójának. A közönség megtöltötte a termet, néhány üres széket láttam. Pár ápolatlan, rosszarcú és alkoholszagú alak ténfereg az előtérben, a szemközti kocsmából jöttek, róluk kiderül, hogy balliberális szerkesztőségekből érkeztek, elsődleges céljuk ennek megfelelően a közönség és az elhangzottak fikázása lesz.

A házigazda szerepét a jeles újságíró, a Kossuth Rádió vezető szerkesztője, Pásztor Zoltán töltötte be, aki az elején közölte, hogy sajnos a borkóstolás elmarad, mert a pincészet vezetője megbetegedett. Nem érintett a dolog, mert kocsival érkeztem, le kellett szállítanom az est után a közelben lakó egyik családtagnak egy fürdető kádat és egy mózeskosarat.

A házigazda pár friss hír kapcsán tett fel kérdéseket Bogár Lászlónak. Például, az amerikai és olasz külügyminiszter sajtótájékoztatóján hatalmas botrány volt, mert az egyik női résztvevő Kerry külügyért azzal vádolta meg, hogy az amerikaiak hozták létre az iszlám államot. Bogár László szerint annyit bizonyosan lehet állítani, hogy az amerikaiak a „let it happen” elve alapján legalábbis hagyták megtörténni a dolgokat. A globális világhatalomnak – ha úgy tetszik, a mögötte álló valódi, láthatatlan hatalomnak - ugyanis a káosz, a rendetlenség az érdeke, ezzel próbálja a hatalmát fenntartani, amely előbb-utóbb törvényszerűen bukásra ítéltetett, hasonlóan a portugál, spanyol, francia, holland, angol hatalmakhoz, birodalmakhoz képest.

Az Egyesült Államok érdeke a minél későbbi bukás, ezért próbál káoszt okozni az Európai Unióban, Oroszországban, az iszlám világban, és igyekszik fenntartani az állandó fenyegetést, zűrzavart, nagyon érdekes, hogy az egyébként kitűnő orosz-török kapcsolatok hogyan romlottak meg egy gombnyomásra. Észak-Korea is hasonló szerepet tölt be, mint a tálibok, az Al-Kaida, elképzelhető-e, hogy a nagyhatalmak ne tudnák 48 óra alatt elsöpörni ezt az ázsiai kommunista rendszert?

Mindeközben hét és félmilliárd lakosságával a világ katasztrófa felé halad, a szubszaharai övezetben, például Csádban a demográfiai problémák megoldhatatlannak tűnnek. De Nigériában is 2100-ra a második világháború utáni harmincmilliós népességet 800, azaz nyolcszázmilliósra prognosztizálják, miközben az országban 300 millió ember is csak úgy fér el, ha szorosan egymás mellé állnak.

Ez nem bevándorlás, hanem bevándoroltatás, utalt Bogár László az Európába özönlő migránshordákra, mire az ápolatlan balliberális firkászok gúnyosan mosolyogtak. Kedvem lett volna megkérdezni tőlük, hogy polgárháború sújtotta övezetekben ki veszi meg tőlük a rommá lőtt házukat több ezer euróért, főként úgy, hogy mindenki elköltözik arról a helyről. Az előadó szerint a valódi szervezőkre azért nem derült fény, mert aki információkat ad róluk saját és családtagjai életét kockáztatja.

Ez után következett az ellopott pénz kérdése. Bogár tanár úrszámításai szerint az elmúlt harminc évben 242 milliárd dollárnyi összeget loptak ki Magyarországról off-shore paradicsomokba, a legálisan, profit és jutalék formájában kivitt összeg 350 milliárdnyira tehető. És hogy a legjobb gazdasági színvonalon élő barakkból miért jutottunk el odáig, hogy a régióban is többen megelőztek bennünket? Bogár László szerint a mindenkori magyar hatalmi elit hozta a legrosszabb döntéseket az elmúlt harminc évben.

Az előadás végén siettem leszállítani a mózeskosarat és a fürdető kádat, bár volt olyan gondolatom, hogy a kádat behozom és ideiglenesen felajánlom a balliberális média ápolatlan jelenlevőinek, akik mint jól tudjuk, évek óta sikertelenül próbálják kiforgatni a közgazdász, egyetemi oktató és publicista gondolatait.

 (blogstar)


Hozzászólások ( d)
Freskós Gelence - A Kárpát-haza távoli, délkeleti határán, a magyarsággal szoros egységben élő székely népcsoport karéjában, őrszemként áll egy csodás, freskókkal ékített Árpád-kori templom.- 2016. február 18.

Jel folyóirat internetes felületén kollégánk Fülöp Zsuzsanna tollából, egy páratlan cikk jelent meg.

Udvarhelyi Olivér: Freskós Gelence. Felső-Háromszék Árpád-kori Szent Imre-temploma. 

A gelencei Árpád-kori templomról joggal mondhatjuk, hogy a Kárpát-haza legkeletibb szegletének egyik igazgyöngyszeme, amelyet az itt nagy hittel élő közösség óvott, a történelem viharai dacára a jó Isten akaratából megtarthatott és megvigyázott, mert tudta, hogyha odavész a hit, elvész és elporlad a templom, szétszéled a nép, s bevégeztetik. Hogy ne így történjen, ekképpen imádkozunk: Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjáró imájára, őrizz meg minket minden rossztól, és vezess a boldog örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. Magamhoz öleltem több mint ezer esztendős műveltségünk, kultúránk nagyszerű, sok-sok munkával, nagy hittel és tudással, ügyszeretettel, nemzetünk iránti hűséggel összegyűjtött  lenyomatát, annak is egy kis szeletkéjének könyvbe álmodott és megvalósított édes gyümölcsét,  amelyet kóstolgatok, és mindenkinek örömmel ajánlok.

Haszmann Pál
Hozzászólások ( d)
Naplókönyv - Szappanyos Tamás- 2016. február 4.

Szappanyos Tamás idén ünnepli 81. születésnapját. A Palotanegyedben lakó, kitűnő egészségnek örvendő úr 7 esztendős kora óta készít naplójegyzeteket, melyek első része – másfél évtizednyi időt felölelő szakasz – kötetbe rendezve a közelmúltban jelent meg a Kairosz Kiadónál.

Számos idős ember él Józsefvárosban, aki ebben a városrészben élte le egész életét, minden bizonnyal olyanok is vannak közöttük, akik gyermekkoruktól fogva ugyanabban a lakásban laknak, de csak nagyon kevesük vezet szorgalmasan naplót életéről és a kerületről kisiskolás kora óta.észít naplójegyzeteket, melyek első része – másfél évtizednyi időt felölelő szakasz – kötetbe rendezve a közelmúltban jelent meg a Kairosz Kiadónál.


Ezen kevesek egyike – ha nem az egyetlen – Szappanyos Tamásakinek Naplókönyv – Így éltünk mi című kötete 2015 decemberében jelent meg a Kairosz Kiadó gondozásában, amely a szerző – egy kisiskolásból fiatal férfivá serdülő tősgyökeres józsefvárosi polgár – 1942 és 1956 közötti válogatott naplójegyzeteit tartalmazza.

Szappanyos úr aktív évei nagyobb részében a Szappanyos úr aktív évei nagyobb részében a légiforgalomban dolgozott. Munkájából adódóan a világ számos pontján megfordult, több idegen nyelven kitűnően beszél – elmondása szerint nyelvérzékét műfordító édesanyjától örökölte – ám sohasem fordult meg a fejében, hogy elhagyja józsefvárosi otthonát és máshol keressen boldogulást. „Az ember önmagában hordja a boldogságot” – vallja, és a mai napig töretlen lelkesedéssel vezeti naplóját, mindennap készít feljegyzéseket, most épp az 508-as számú füzetbe rója a sorokat.A huszadik század talán legmozgalmasabb, politikai, társadalmi változásokban bővelkedő időszaka elevenedik meg e könyv lapjain: átélhetjük Budapest ostromát és a háború után újjáéledő főváros mindennapjait, betekintést kapunk, hogyan zajlott az élet az ötvenes években, de az 1956-os forradalom kerületünkben zajló eseményeit is nyomon követhetjük a naplót olvasva.


  A szerző Baross utcai otthonában – ahová 1926-ban költöztek a szülei – a könyvespolcon sorakozik 25 kötetbe kötve a húszezer oldalnyi kéziratos napló, amely az elmúlt 73 év személyes krónikáját tartalmazza, és amely kerületünk, és az itt élő emberek krónikája is egyben. Bár a felnőttkor eseményeit tartalmazó, 1956 utáni jegyzetek kiadása még várat magára, kétségtelen, hogy akik olvasták az első kötetet, megjelenését türelmetlenül várják.légiforgalomban dolgozott. Munkájából adódóan a világ számos pontján megfordult, több idegen nyelven kitűnően beszél – elmondása szerint nyelvérzékét műfordító édesanyjától örökölte – ám sohasem fordult meg a fejében, hogy elhagyja józsefvárosi otthonát és máshol keressen boldogulást. „Az ember önmagában hordja a boldogságot” – vallja, és a mai napig töretlen lelkesedéssel vezeti naplóját, mindennap készít feljegyzéseket, most épp az 508-as számú füzetbe rója a sorokat.
Hozzászólások ( d)