Close
RSS

Média hozzászólások '2017' 'július'

Hidvégi Handl Iván: „Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng…”- 2017. július 7.

Megjelent a  Magyar Kurír oldalán Bodnár Dániel tollából egy recenzióHidvégi Handl Iván: „Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng…” című könyvről.

A szerző óbudai, sváb származású, 1934-ben született Budapesten. Könyvében az óbudai 21. számú Gárdonyi Cserkészcsapat történetét írta meg, személyes emlékeinek a felidézésével.

A házépítés legfontosabb része az alapozás. Ha rossz az alap, a ház megsüllyed, esetleg össze is dől.  Így van ez a gyereknevelésben, a pedagógiában is, és ezért találta ki Robert Stephenson Baden Powel  angol tábornok 1908-ban, Angliában a cserkészmozgalmat. Ez a gyerek- és ifjúsági mozgalom valláserkölcsi alapon állt és áll ma is. Fegyelemszeretetre, jellemépítésre, leleményességre, önzetlenségre, vallásosságra nevelésre törekszik. Hazánkban az első csapatok 1910–1913-ban alakultak, megalapítá­sukban a Református Egyház járt az élen. A szerző e könyvében az Óbudai, 21. sz. Gárdonyi Cserkészcsapatotbemutatva készít keresztmetszetet a hazai cserkészet történetéről.

Idézetek a könyvből:

Kedves fiatalok! Drága öreg barátaim!

Biztosan vannak köztetek olyanok, akik könyvem címe hallatán azonnal tudják, mire kell gondolnunk, de talán olyanok is akadnak, akik viharos történelmünket felidézve valamilyen politikai felhívásra, buzdításra gondolnak, pedig higgyétek el, hogy mindenféle uszítás, felbujtás távol áll tőlem. Egyszerűen még most is, öreg fejjel, a fülembe cseng hajdani lelkes fiatalságom cserkészindulójának dallama, ritmusa, melynek szövegét a híres piarista tartományfőnök, cserkész példakép, Sík Sándor olyan zseniálisan írt, fogalmazott meg, zenéjét pedig Turry Peregrin szerzette.

...

Unokám kicsi kora óta gyakran teszi fel a kérdést: “Nagypapa! Milyen volt, amikor te kisfiú voltál? Te is voltál cserkész? És milyen volt a cserkészet? Annyit én is tudok róla, hogy valamilyen ifjúsági szervezet volt, de sajnos többet nem.” Én ma már a nyolcvanharmadik évemet taposom, de megpróbálok visszaemlékezni cserkészéveimre. Előrebocsátom, hogy nem fogom tudományos értekezéssel untatni olvasóimat, inkább könnyűhangvételű, olvasmányos történetekkel szeretném bemutatni Óbudának, fatornyos hazámnak cserkészéletét.

Hozzászólások ( d)