Close
Hírlevél
Email:

Kép Bíró-Für: Búcsú a parasztságtól III. kötet

Bíró-Für: Búcsú a parasztságtól III. kötet

Alcím: Forrásgyűjtemény, fotódokumentumok
Borítóterv: Kissík
Borító: keménytábla
Oldalszám: 524 p.
ISBN: 978 963 662 589 4
Kiadás éve: 2014
Régi ár: 4000 Ft
Ár: 3200 Ft
:

Bíró Friderika-Für Lajos 

„[…]A frázis-zuhatagok, mint malmok a pokolban, megállás nélkül zubogtak, öntötték a szó-darát. Ismételték százszor meg ezerszer ugyanazt. A hazugság- és gyűlöletbeszéd, mint valami maró savas ömleny, valósággal beborított mindent, beleette magát a közéletbe. Ellepte a három hatalmi ág, a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom működését. Kattogott a gépezet. Ha nem győzte, ha akadályok támadtak, a megszálló hadsereg illetékes szolgálata azonnal közbelépett: gyilkolt, elhurcolt, bebörtönzött. Bárkit, akárkit. Ez a titokzatos háttér-hatalom őrködött a rend felett. Mentséget a kiszemeltek közül senki nem élvezett, senki nem kaphatott. Igaz, nem is nagyon akadt, aki arra érdemes lett volna. Néhány egyházvezetőt, kiváltképpen Mindszenty bíborost és az irodalmi, művészeti, tudományos meg a sportvilág kimagasló nagyságait nem számítva, ennyi silány, sunyi alakot ritkán dobott felszínre a magyar politikai közélet.” Ezeket a sorokat írta Für Lajos a „Búcsú a parasztságtól” című trilógia első kötetében  arról a sötét korról, ami a parasztság felszámolásához vezetett. A Búcsú a parasztságtól c. trilógia most megjelenő harmadik kötete azokat a válogatott levéltári dokumentumokat vonultatja föl, amelyekből a Történelmi esszé jelentős hányada támaszkodott, és amelyekből építkezett.

Ez a kötet fényképekkel illusztrált forrásgyűjtemény. A budapesti és vidéki levéltárakban őrzött hatalmas, több ezer oldalas iratanyagból válogatott 340 dokumentum hiteles képet ad a korszakban uralkodó általános hangulatról, kollektivizálással járó visszaélésekről, megismerjük az egykori agitációs és népnevelő munka visszáságait, a beszolgáltatások, közterhek igazságtalanságait. A tagosításokról szóló fejezet talán eddig ismeretlen utakra vezeti az olvasót. A kulákokról, a büntető és megtorló intézkedésekről közölt dokumentumok többek számára eddig ismeretlen világot tárnak fel, a korabeli méltánytalan, igazságtalan hatalmi eszközök alkalmazásának következményeiről adnak képet. A forrásgyűjteményt illusztráló fényképek nemcsak közelebb hozzák hozzánk ezt az ismeretlen világot, de talán érthetőbbé is teszik a dokumentumok száraz, egyhangú szövegeit.

A dokumentumgyűjtemény második részét a trilógia Interjúkötetének illusztrációi teszik ki. A válogatott fotódokumentumokból, az archív felvételekből megismerjük az egykori interjúalanyokat, és környezetüket, de a képek a hagyományos paraszti élet egy-egy szép, szomorú pillanatát is bemutatják. A végső búcsú fényképei Für Lajosnak állítanak emléket.

A kötet Für Lajos halálának első évfordulójára jelent meg.