Close
Hírlevél
Email:

Somogyi Ferenc - Tigrislovaglás

Szerző: Somogyi Ferenc
Borító: papírkötés
Oldalszám: 487 p.
ISBN: 978-963-662-771-3
Kiadás éve: 2015
Régi ár: 3800 Ft
Ár: 3040 Ft
:

A környezeti gondok sokasodása, a közösségek felbomlása, az emberi psziché egyre gyakoribb zavarai, életünk keretfeltételeinek rohamos átalakulása, mind-mind fokozottan az ismeretlen jövő felé irányítják a gondolkodó ember figyelmét.

Jelen kötetünk az „ez lesz” és az „ez legyen” vonatkozásokban is vállalkozott jövőbeni forgatókönyvek leírására. Célirányosan, több mint húsz év óta gyűjti a szerző az adatokat, az ismereteket, a rendszertani és módszertani lehetőségeket, amelyek struk­turált rendjétől talán várható, hogy megnyíljon egy olyan eseménytér, amely a XXI. század közepének világát vázolhatja.

Az uralkodó közgazdaságtan olyan irracionális és etikai szempontból meg­kérdőjelezhető alapelveken nyugszik, amelyek nem szolgálhatják tartósan az egyetemes emberi kultúrát. Bár az uralkodó közgazdaságtan el tudja fogad­tatni az egész világon, hogy érték- és célrendszere, támogatott intézményei, szabályozási mechanizmusai, „feltárt” gazdasági szabályosságai, motivációs rendszere és a valóságos gazdasági folyamatok között „összhang” van, valójában egyre nyilvánvalóbb, hogy a tévúton járó közgazdaságtan tévútra vezette a gazdasági rendszereket - és vice versa. A „tiltakozó” bioszféra, a háborgó társadalmak lassan előkészülnek, hogy a modern kor utolsó torzszülöttje, a globalokrata libertinus technofasiszta társadalom- és gazda­ságszerveződés ellen fellázadjanak.

A tigrislovaglás talán még segíthet! a két szereplő a lovas és a tigris; a tigris a korszellem szimbóluma, a lovas pedig az a kiválasztott, aki képes a fenevad hátára pattanni és a hátán megmaradni. A tigris spirituális legyőzése a cél. Az egyetlen lehetőség: rendíthetetlen hit­tel, állhatatosan ugorj a hátára, és üld meg! Leesni nem szabad, mert akkor elvesztél. Lovagolj a fenevadon, amíg végkimerülésben össze nem esik. Nem szabad megölnöd, mert az a gyávaság biztos jele lenne, neked egyébként sincs fegyvered, neked spirituálisan kell megsemmisítened újból és újból.

Egy könyv megírásának legfontosabb feltétele - a nyugati logika szerint -, hogy motivált legyen a szerző. A buddhisták úgy tudják, hogy a legjobb könyv az, amit nem írnak meg. S valóban, a primordiális korban, a hiteles, többé-kevésbé zárt közösségek világában a mesterek, a tanítók (értsd: a családfő, a falu elöljárója stb.) cselekvő példaadással elértek mindenkit, akihez szólni akartak. Létrontott korunkban a közösségek szét­futottak. Az így keletkezett hiteles áthagyományozódás közegének hiányát kívánja pótolni e könyv.