Close
Hírlevél
Email:

Kép Sárosi István: TRIANON a Nemzetközi Törvényszék előtt

Sárosi István: TRIANON a Nemzetközi Törvényszék előtt

Formátum: A/5, 400 oldal
Kemény táblás
ISBN: 978-963-514-005-3
Borítóterv: a szerző ötlete alapján
Őri Kiss István
Az Apály utcai könyvesboltunkban személyesen megvásárolható a könyv kedvezménnyel, internetes rendelés nélkül.
Régi ár: 3500 Ft
Ár: 2800 Ft
:

A Trianoni Békeszerződés aláírásának centenáriuma előtt állunk.

 A nagy volumenű történelmi írás alapkérdése: milyen bel- és külpolitikai előzmények vezettek e gyászos „békedekrétum” megalkotásához? Ki és kik a felelősök? Vannak-e számon kérhető személyek, nemzeti, politikai csoportosulások? A felvetés megválaszolására számos kezdeményezés indult az elmúlt században: független nemzetközi bíróság vegye revízió alá a magyar történelemnek Trianonhoz vezető eseménysorát. A kezdeményezések azonban soha nem jutottak a kérdésfelvetésnél előbbre!

Jelen történelmi műben megtörténik ez a nemzetközi törvényszéki tárgyalás. Eredeti dokumentumok (jegyzőkönyvek, gyorsírói feljegyzések, naplók, személyes és diplomáciai levelezések, memoárok) felhasználásával megszólal a múlt, a mohácsi vész előestéjének drámai döntéshozatalától 1920. június 4-ig. Történelem-alakító személyek jelennek és szólalnak meg, II. Lajos királytól kezdve II. Lipót császár, Ferenc József, Clemenceau, Wilson, Lloyd-George, Pasic, Benes, Bratianu, Tisza, Károlyi, Teleki, Apponyi gróf személyéig. De minden életszerű jelenetek formájában!

Bármely esemény, tárgyalás, vita, jelenet került a történelem folyamán dokumentálásra, a papírra vetett írások mind a valós életet, ill. azok párbeszédeit örökítették meg - de prózában!

Jelen mű „vissza-dialogizálja” a prózát, az élet, a megtörtént események dinamikus fordulatait tárja ebben a stílusban (drámai, vagy akár nevezhető, filmszerű formában) az olvasó elé. Valós történelmi szituációk elevenednek meg valós szereplők hiteles dialógusával (a példaként idézett jelenet azt eleveníti meg, amikor a magyar kormány tagjai kiválasztják azt a két személyt, akik a kormány nevében alá fogják írni a trianoni diktátumot – miután előző nap elhangzott a parlamentben, hogy „átkozott legyen az a kéz, amelyik aláírja!”).

 Kijelenthető, hogy műfajilag abszolút újjal találkozik az olvasó, amely pergő párbeszédes jellege miatt válik rendkívül olvasmányossá, élvezetessé. Példaként hadd hivatkozzak a 2014-ben megjelent hasonló műfajú és stílusú írásomra („A Rabbi, a Pápa és a Sátán”, Szt. István Kiadó), amely dámai történelmi eseményeknek ugyancsak ezen dialogizált formában való megjelenítésével aratott osztatlan sikert.